SMS dit: Fotogrametrinin mühendislik işlerine tatbiki /