Textmeddelande: Fotogrametrinin mühendislik işlerine tatbiki /