Văn bản này: Fotogrametrinin mühendislik işlerine tatbiki /