Aleviliğin ABC'si : tarih, sosyoloji, siyaset /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: İrat, Ali Murat (Tác giả)
Tác giả khác: Üstün, Münir (Biên tập viên), Küçük, Cem (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Profil Yayıncılık, 2013.
Phiên bản:2. baskı : Haziran 2013
Loạt:Profil Yayıncılık (Yayınları) ; 289.
Profil Yayıncılık (Yayınları) Tarih dizisi ; 13.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BP195.A74 I73 2013
Sao chép k.1 Sẵn có