Emevi siyaseti : dinin saltanata dönüşmesi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Özkes, İhsan, 1957- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Cağaloğlu, İstanbul: Tekin Yayınevi, 2013.
Phiên bản:1.basım : Şubat 2013
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: DS97.2 .O95 2013
Sao chép k.1 Sẵn có