Adolescent Problems.

First published in 1997, this book has been updated and revised to bring it in line with new legislation and current concerns. It is an eclectic reference book on adolescent emotional and behavioural problems, covering a range of psychological theories and approaches in a readable style. The theory...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Nicolson, Doula.
Kolejni autorzy: Ayers, Harry.
Format: E-book
Język:English
Wydane: London : David Fulton Publishers, 2004.
Wydanie:2nd ed.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!