Trích dẫn APA

Collins, J. J. (2012). The Dead Sea Scrolls: A Biography. Princeton: Princeton University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Collins, John J. The Dead Sea Scrolls: A Biography. Princeton: Princeton University Press, 2012.

Trích dẫn MLA

Collins, John J. The Dead Sea Scrolls: A Biography. Princeton: Princeton University Press, 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.