Writing The Modern History Of Iraq.

Key Features:Most existing publications on Iraqi history present a succession of tragic events which would lead the reader to assume a sort of fatality in the country's evolution towards the present situationDue to deeper observation and analysis (between the local, the regional and the global;...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Bocco, Riccardo.
Kolejni autorzy: Bozarslan, Hamit., Sluglett, Peter., Tejel, Jordi.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Singapore : World Scientific Publishing Company, 2012.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!