Adolescent Emotions : New Directions for Youth Development, Number 136.

Take an in depth look at how emotions relate to adolescents' decision making, reasoning, and behavior in morally relevant situations. It provides a summary of current research on emotions, morality, and adaptive behaviors. Furthermore, it discusses new approaches to research on emotions, morali...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Malti, Tina.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Somerset : John Wiley & Sons, Incorporated, 2013.
Wydanie:1st ed.
Seria:J-B MHS Single Issue Mental Health Services Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Z powodu przeglądu technicznego niedostępne

Niestety! Z powodu przeglądu technicznego system jest niedostępny.

Niestety! Status dostępu obecnie nie stoi do dyspozycji - skontaktuj się z biblioteką.

kutuphane@sdu.edu.tr

Internet

Click to View