Behavioral Genetics of the Mouse.

A comprehensive review of the current state of our knowledge on the inheritance of normal behaviour in the laboratory mouse.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Crusio, Wim E.
Kolejni autorzy: Sluyter, Frans., Gerlai, Robert T., Pietropaolo, Susanna.
Format: E-book
Język:English
Wydane: New York : Cambridge University Press, 2013.
Seria:Cambridge Handbooks in Behavioral Genetics Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!