The Dead Sea Scrolls, a Full History : A Full History.

Preceded by The Dead Sea Scrolls, A Short History, The Dead Sea Scrolls, A Full History, vol. 1, is the first of a projected two volumes offering a more complete account of the discovery of the scrolls and their history over the past 60 years since the first scrolls were discovered in a cave near th...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Fields, Weston.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Leiden : BRILL, 2009.
Wydanie:1st ed.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!