Trích dẫn APA

Taylor, F. W. (2013). The Economics of Advertising (RLE Advertising). London: Taylor & Francis Group.

Trích dẫn kiểu Chicago

Taylor, Frederic Wilfred. The Economics of Advertising (RLE Advertising). London: Taylor & Francis Group, 2013.

Trích dẫn MLA

Taylor, Frederic Wilfred. The Economics of Advertising (RLE Advertising). London: Taylor & Francis Group, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.