Trích dẫn APA

Rae, T. (2004). Emotional Survival: An Emotional Literacy Course for High School Students. London: SAGE Publications, Limited.

Trích dẫn kiểu Chicago

Rae, Tina. Emotional Survival: An Emotional Literacy Course for High School Students. London: SAGE Publications, Limited, 2004.

Trích dẫn MLA

Rae, Tina. Emotional Survival: An Emotional Literacy Course for High School Students. London: SAGE Publications, Limited, 2004.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.