Substance Abuse in Adolescents and Young Adults : A Manual for Pediatric and Primary Care Clinicians.

Health is a key component of human development, growth and quality of life. The Health, Medicine and Human Development book series aim to provide a public forum for book publications from a multidisciplinary group of researchers, practitioners and clinicians for an international professional forum i...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Greydanus, Donald E.
Kolejni autorzy: Kaplan, Gabriel., Patel, Dilip R., Merrick, Joav.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin/Boston : De Gruyter, Inc., 2013.
Seria:Health, Medicine and Human Development Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!