Moving from Infancy to Young Adulthood : A Contemporary Review of the Development of the Virgin Islands.

Moving from Infancy to Young Adulthood is a contemporary review of the development of the Virgin Islands (BVI) within an economic and political context. Specifically, this book is an excellent medium presenting contemporary perspectives of how the BVI has grown and evolved over the past 50-60 years....

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Lewis-Ambrose, Dana.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Newcastle-upon-Tyne : Cambridge Scholars Publisher, 2013.
Wydanie:1st ed.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!