The A to Z of Belarus.

The A to Z of Belarus-through its chronology, introductory essays, appendixes, map, bibliography, and hundreds of cross-referenced dictionary entries on important persons, places, events, and institutions and significant political, economic, social, and cultural aspects-traces Belarus' history...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Silitski, Vitali, Jr.
Kolejni autorzy: Zaprudnik, Jan.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Lanham, MD : Scarecrow Press, 2010.
Seria:The A to Z Guide Series
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!