Trích dẫn APA

Haldar, S. K. (2014). Introduction to Mineralogy and Petrology. Saint Louis: Elsevier.

Trích dẫn kiểu Chicago

Haldar, Swapan Kumar. Introduction to Mineralogy and Petrology. Saint Louis: Elsevier, 2014.

Trích dẫn MLA

Haldar, Swapan Kumar. Introduction to Mineralogy and Petrology. Saint Louis: Elsevier, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.