Transforming Youth Serving Organizations to Support Healthy Youth Development : New Directions for Youth Development, Number 139.

This volume tells the story of major organizational change efforts at one municipal youth-serving organization to better support healthy youth development system wide.  Presenting the viewpoints of young people, frontline staff, supervisors, managers, and the director, it reviews how the organizatio...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Roholt, Ross VeLure.
Kolejni autorzy: Baizerman, Michael L., Rana, Sheetal., Korum, Kathy.
Format: E-book
Język:English
Wydane: New York, NY : John Wiley & Sons, Incorporated, 2013.
Wydanie:1st ed.
Seria:J-B MHS Single Issue Mental Health Services Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!