Trích dẫn APA

King, D. E. (2013). Kurdistan on the Global Stage: Kinship, Land, and Community in Iraq. New Brunswick: Rutgers University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

King, Diane E. Kurdistan On the Global Stage: Kinship, Land, and Community in Iraq. New Brunswick: Rutgers University Press, 2013.

Trích dẫn MLA

King, Diane E. Kurdistan On the Global Stage: Kinship, Land, and Community in Iraq. New Brunswick: Rutgers University Press, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.