Trích dẫn APA

Trainor, L. E. H. (2001). Triplet Genetic Code, The. Singapore: World Scientific Publishing Company.

Trích dẫn kiểu Chicago

Trainor, Lynn E H. Triplet Genetic Code, The. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2001.

Trích dẫn MLA

Trainor, Lynn E H. Triplet Genetic Code, The. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2001.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.