Teenagers 101 : What a Top Teacher Wishes You Knew about Helping Your Kid Succeed.

It has been decades since you were that age. How can you know if you're equipping your teen with the skills needed for the modern world? Ask a teacher!.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Deurlein, Rebecca.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Nashville : AMACOM, 2014.
Wydanie:1st ed.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!