Rabbi Shneur Zalman of Liady : The Origins of Chabad Hasidism.

The only biography in English of the founder of the Chabad movement in Hasidism.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Etkes, Immanuel.
Kolejni autorzy: Green, Jeffrey M.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Waltham : Brandeis University Press, 2014.
Seria:The Tauber Institute Series for the Study of European Jewry
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!