Lithuania : Stepping Westward.

Lithuania restored her independence, after half a century of Soviet occupation, in the immediate aftermath of the failed Moscow coup in August 1991. As the multi-national Soviet state disintegrated, Lithuania evolved, without war or violence, from a communist state and a command economy to a liberal...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Lane, Thomas.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Abingdon, Oxon : Taylor & Francis Group, 2002.
Wydanie:1st ed.
Seria:Postcommunist States and Nations Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!