Irenaeus of Lyons.

Eric Osborn's book presents a major study of Irenaeus (125-200), bishop of Lyons.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Osborn, Eric.
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: Cambridge : Cambridge University Press, 2001.
Ämnen:
Länkar:Click to View
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!