Democracy Assistance from the Third Wave : Polish Engagement in Belarus and Ukraine.

The role of Western NGOs in the transition of postcommunist nations to democracy has been well documented. In this study, Paulina Pospieszna follows a different trajectory, examining the role of a former aid recipient (Poland), newly democratic itself, and its efforts to aid democratic transitions i...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Pospieszna, Paulina.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Pittsburgh PA : University of Pittsburgh Press, 2014.
Wydanie:1st ed.
Seria:Russian and East European Studies
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!