Trích dẫn APA

Ottaviano, P. (2015). Girl World: How to Ditch the Drama and Find Your Inner Amazing. Naperville: Sourcebooks, Incorporated.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ottaviano, Patricia. Girl World: How to Ditch the Drama and Find Your Inner Amazing. Naperville: Sourcebooks, Incorporated, 2015.

Trích dẫn MLA

Ottaviano, Patricia. Girl World: How to Ditch the Drama and Find Your Inner Amazing. Naperville: Sourcebooks, Incorporated, 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.