Trích dẫn APA

Lopes, R. (2005). The Volcano Adventure Guide. Cambridge: Cambridge University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Lopes, Rosaly. The Volcano Adventure Guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Trích dẫn MLA

Lopes, Rosaly. The Volcano Adventure Guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.