Trích dẫn APA

Kirkpatrick, R. (2003). Dante: The Divine Comedy (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Kirkpatrick, Robin. Dante: The Divine Comedy. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Trích dẫn MLA

Kirkpatrick, Robin. Dante: The Divine Comedy. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.