Dante : The Divine Comedy.

In this accessible introduction to Dante's Divine Comedy Kirkpatrick principally focuses on Dante as a poet and storyteller.

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Kirkpatrick, Robin.
Format: e-knjiga
Jezik:English
Izdano: Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
Izdanje:2nd ed.
Serija:Landmarks of World Literature (New)
Teme:
Online pristup:Click to View
Oznake: Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!