Dante : The Divine Comedy.

In this accessible introduction to Dante's Divine Comedy Kirkpatrick principally focuses on Dante as a poet and storyteller.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Kirkpatrick, Robin.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
Wydanie:2nd ed.
Seria:Landmarks of World Literature (New)
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!