Figurative Language Comprehension : Social and Cultural Influences.

Figurative language, such as verbal irony, metaphor, hyperbole, idioms, and other forms is an increasingly important subfield within the empirical study of language comprehension and use. Figurative Language Comprehension: Social and Cultural Influences is an edited scholarly book that ties together...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Colston, Herbert L.
Kolejni autorzy: Katz, Albert N.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Mahwah : Taylor & Francis Group, 2004.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!