British Virgin Islands Alive.

Here is the best guide to these sparsely populated islands. Largely untouched by tourism, they have few high-rise hotels, no time-share condos, no casinos. What they do have is unparalleled beauty, with small picturesque hotels set on beachfronts, in ancient fortresses, in the ruins of sugar mills a...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Greenberg, Harriet.
Kolejni autorzy: Greenberg, Douglas.
Format: E-book
Język:English
Wydane: West Palm Beach, FL : Hunter Publishing, 2005.
Wydanie:1st ed.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!