Transition & Development in Algeria : Economic, Social and Cultural Challenges.

This book deals with the economic and developmental challenges facing contemporary Algerian society. The social structures, the political institutions, the movements and ideologies, as well as cultural dilemmas, are considered in depth to give the fullest picture of the twenty-first century developm...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Saad, Mohammed.
Kolejni autorzy: Majumdar, Margaret A.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Bristol : Intellect Books Ltd, 2004.
Wydanie:1st ed.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!