Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Eisen, E. J. (2005). Mouse In Animal Genetics And Breeding Research, The. World Scientific Publishing Company.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Eisen, Eugene J. Mouse In Animal Genetics And Breeding Research, The. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2005.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 9)

Eisen, Eugene J. Mouse In Animal Genetics And Breeding Research, The. World Scientific Publishing Company, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.