Trích dẫn APA

Eisen, E. J. (2005). Mouse In Animal Genetics And Breeding Research, The. Singapore: World Scientific Publishing Company.

Trích dẫn kiểu Chicago

Eisen, Eugene J. Mouse In Animal Genetics And Breeding Research, The. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2005.

Trích dẫn MLA

Eisen, Eugene J. Mouse In Animal Genetics And Breeding Research, The. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.