Trích dẫn APA

Nowinski, J. (2007). Identity Trap: Saving Our Teens from Themselves. Saranac Lake: Amacom.

Trích dẫn kiểu Chicago

Nowinski, Joseph. Identity Trap: Saving Our Teens From Themselves. Saranac Lake: Amacom, 2007.

Trích dẫn MLA

Nowinski, Joseph. Identity Trap: Saving Our Teens From Themselves. Saranac Lake: Amacom, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.