Axial Civilizations and World History.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Arnason, Johann P.
Kolejni autorzy: Eisenstadt, Shmuel N., Wittrock, Bjö.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Leiden : BRILL, 2004.
Seria:Jerusalem Studies in Religion and Culture Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!