Advertising, Sales and Promotion Management.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Chunawalla, S.A.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Mumbai : Global Media, 2007.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!