Trích dẫn APA

Garcia, A. (2013). Critical Foundations in Young Adult Literature: Challenging Genres. Rotterdam: BRILL.

Trích dẫn kiểu Chicago

Garcia, Antero. Critical Foundations in Young Adult Literature: Challenging Genres. Rotterdam: BRILL, 2013.

Trích dẫn MLA

Garcia, Antero. Critical Foundations in Young Adult Literature: Challenging Genres. Rotterdam: BRILL, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.