Radioactivity.

Radioactivity: Introduction and History provides an introduction to radioactivity from natural and artificial sources on earth and radiation of cosmic origins. This book answers many questions for the student, teacher, and practitioner as to the origins, properties, detection and measurement, and ap...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: L'Annunziata, Michael F.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Amsterdam : Elsevier Science & Technology, 2007.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!