Trích dẫn APA

Maps.com. (1999). Hypsometric Map Asia Iraq. Santa Barbara: Maps.com.

Trích dẫn kiểu Chicago

Maps.com. Hypsometric Map Asia Iraq. Santa Barbara: Maps.com, 1999.

Trích dẫn MLA

Maps.com. Hypsometric Map Asia Iraq. Santa Barbara: Maps.com, 1999.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.