The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries : Selected Studies.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Council, National Research.
Kolejni autorzy: Education, Division of Behavioral and Social Sciences and., Population, Committee on., Countries, Panel on Transitions to Adulthood in Developing., Cohen, Barney., Stromquist, Nelly P., Behrman, Jere R., Lloyd, Cynthia B.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Washington, D.C. : National Academies Press, 2006.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!