The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries : Selected Studies.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Council, National Research.
Övriga upphovsmän: Education, Division of Behavioral and Social Sciences and., Population, Committee on., Countries, Panel on Transitions to Adulthood in Developing., Cohen, Barney., Stromquist, Nelly P., Behrman, Jere R., Lloyd, Cynthia B.
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: Washington, D.C. : National Academies Press, 2006.
Ämnen:
Länkar:Click to View
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!