Trích dẫn APA

Yildiz, K. (2007). The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future (2nd ed.). London: Pluto Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Yildiz, Kerim. The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future. 2nd ed. London: Pluto Press, 2007.

Trích dẫn MLA

Yildiz, Kerim. The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future. 2nd ed. London: Pluto Press, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.