The Kurds in Iraq : The Past, Present and Future.

An updated account of the situation facing Kurds in Iraq and the danger of civil war.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Yildiz, Kerim.
Format: E-book
Język:English
Wydane: London : Pluto Press, 2007.
Wydanie:2nd ed.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!