Israel : The First Decade of Independence.

This book provides new interpretations and research findings, from a wide spectrum of viewpoints, on Israel's formative first decade of independence.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Troen, S. Ilan.
Kolejni autorzy: Lucas, Noah.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Albany : State University of New York Press, 1995.
Seria:SUNY Series in Israeli Studies
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!