Traditions and Transitions in Israel Studies : Books on Israel, Volume VI.

Introduces the cutting edge issues and current scholarship in the interdisciplinary field of Israel Studies.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Eisenberg, Laura Zittrain.
Kolejni autorzy: Caplan, Neil., Sokoloff, Naomi B., Abu-Nimer, Mohammed.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Albany : State University of New York Press, 2002.
Seria:SUNY Series in Israeli Studies
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!