Algeria : Anger of the Dispossessed.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Evans, Martin.
Kolejni autorzy: Phillips, John.
Format: E-book
Język:English
Wydane: London : Yale University Press, 2008.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!