Qatar : Small State, Big Politics.

Given the Gulf state's outsized influence on regional and international affairs, this book is a critical and timely account of contemporary Qatari politics and society.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Kamrava, Mehran.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Ithaca : Cornell University Press, 2015.
Wydanie:wit
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!