Trích dẫn APA

Hudis, P. (2015). Frantz Fanon: Philosopher of the Barricades. London: Pluto Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Hudis, Peter. Frantz Fanon: Philosopher of the Barricades. London: Pluto Press, 2015.

Trích dẫn MLA

Hudis, Peter. Frantz Fanon: Philosopher of the Barricades. London: Pluto Press, 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.