Frantz Fanon : Philosopher of the Barricades.

A radical biography of the author of the classic anti-colonial text Black Skin, White Masks.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Hudis, Peter.
Format: E-book
Język:English
Wydane: London : Pluto Press, 2015.
Wydanie:1st ed.
Seria:Revolutionary Lives
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!